Cumartesi 17 Şubat 2018

Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi 1 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Sözleşme imzalanmasını takip eden süreçte KDV muafiyet belgesiyle ilgili prosedürler tamamlanmıştır. Proje başlangıç çalışmaları olarak proje ekibi ile iş sözleşmelerin imzalanması, merkez ofisin tefrişi, proje antetli kâğıdı, broşür, bloknot, dosya, web sitesi tasarımı gibi basım ön hazırlıklarının yapılması, proje ortaklarının yazı ile bilgilendirilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Projenin hedefleri ve beklenen sonuçları; 4 dal ve 4 seviyede ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirmek, daha önce ulusal yeterliliği geliştirilmiş 4 seviyedeki mesleğinde dâhil olduğu toplam 8 dalda Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurmaktır. Proje nihai hedeflerine ulaşmak için çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmış olup, faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, projenin başarısı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla işveren temsilcilerine resmi yazı ve yüzyüze görüşme yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Sebze-Meyve Konservesi Üretim Operatörü, Baharat ve Çeşni Üretim Operatörü, Sos Üretim Operatörü ve Kahvaltılık Tahıl Ürünleri Üretim Operatörü mesleklerinde ulusal meslek standartlarının hazırlanması amacıyla 4 ayrı teknik çalışma grubu oluşturulmuştur. Teknik çalışma grubu çalışmaları üretim süreçlerinin yerinde incelenmesi ve çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi amacıyla fabrikalarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma gruplarına işletmelerin insan kaynakları ve kalite biriminden temsilciler, vardiya sorumluları, operatörler ve proje ekibi katılmıştır. 2-3 gün süren çalışmalarda moderatör (danışman) tarafından katılımcılara meslek standardı hazırlama eğitimi verilmiş olup, üretim süreçleri yerinde gözlemlenmiştir. Üretimde çalışan operatörlerin katkılarıyla da ulusal meslek standartları hazırlanmıştır. Bursa, İstanbul, Çorlu ve İzmir illerinde Sendikamızın örgütlü olduğu işletmelerde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Ulusal meslek standartları MYK Yönetim Kurulunun 02/08/2017 tarihli ve 2017/63 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Sendikamız bir sivil toplum kuruluşu olduğu için 26/01/2017 tarihinde Öz Gıda-İş Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (MESYEB) kurulmuştur. Yukarıda adı geçen sekiz mesleğin teorik ve pratik sınavlarını yaparak, mesleki yeterlilik belgesi vermek amacıyla kurulan bu işletmeye proje eş başvuru sahibi Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası ortak olmuştur.

 Sendikamız tarafından 2014-2015 yılları arasında IQVET II Hibe programı kapsamında yürütülen projede hazırlanan Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü, Çikolata Hamuru İşleme Operatörü ve Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü ulusal yeterlilikleri de MYK Yönetim Kurulunun 10/05/2017 tarihli ve 2017/46 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bitkisel Yağ üretim operatörü mesleği ise; MYK Gıda Sektör Komitesinin kararları doğrultusunda revize edilmiş ve yeniden gıda sektör komitesine sunulması beklenmektedir. Çikolata İşleme, Çikolata Hamuru ve Fırın ve Unlu Mamuller meslekleri proje kapsamında kurulan Sınav ve Belgelendirme Merkezinde akreditasyon sürecine dahil edileceği için, akreditasyon için teorik ve pratik soru bankası oluşturulması, değerlendirici havuzu oluşturulması, program komitelerinin kurulması gibi hazırlıklar başlatılmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bu 3 meslekte ön yetki sözleşmesi imzalanarak Türk Akreditasyon Kurumu’na akreditasyon başvurusunda bulunulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından proje kapsamında kurulan sınav ve belgelendirme merkezi ÖZ GIDA-İŞ MESYEB’e 24-27 Kasım tarihleri arasında Fırın ve Unlu Mamüller Üretim Operatörü,Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü, Çikolata İşleme Operatörü olmak üzere 3 meslekten denetim gerçekleştirmiştir. Denetimler teorik ve pratik sınavları görmek üzere sahada ve döküman kayıtlarının incelenmesi için MESYEB Ofisinde gerçekleştirilmiştir.

 Proje kapsamındaki 8 ulusal Yeterliliğin hazırlandığı işletmelerdeki üretim mühendisi,kalite mühendisi, vardiya şefleri ve operatörlerin katılımı ile 8 meslekte sınav soru bankası hazırlama eğitimleri düzenlenmiş ve soru bankaları hazırlanmıştır. Bununla birlikte yine işletmelerde üretim sahalarında performans sınavı kontrol listeleri oluşturulmuştur. Teorik ve Pratik olmak üzere pilot sınav uygulamaları ve deneme sınavları fabrikalarda (Ülker, Unilever, Kerevitaş vb.) Sınav merkezimizde sınav değerlendiricisi olarak görev alan üretim sorumlularının doğrudan katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

 Projenin 22 aylık uygulama süreci boyunca başvuru formunda yapılması öngörülen tüm faaliyetler tamamlanmıştır. Proje kapsamında kurulan Sınav ve Belgelendirme Merkezinin akreditasyon süreci Ocak ayı itibariyle başlamıştır. Merkezin akreditasyonu için gerekli Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup, merkezde görev alacak tam zamanlı personel, sınav yapıcı havuzu, komite ve komisyon üyeleri olmak üzere 48 kişilik bir ekip kurulmuştur. Bu çalışmaları takiben Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılmış olan ön yetki sözleşmesine Sebze-Meyve Konservesi Üretim Operatörü, Sos Üretim Operatörü, Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü, Baharat ve Toz Karışımlar Üretim Operatörü Ulusal Yeterliliklerinden kapsam genişletme başvurusunda bulunulmuştur. Daha sonra ise Türk Akreditasyon Kurumu’na akreditasyon başvurusu yapılarak taahhüt edilen faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiştir.